Vur pençe-i Marş


Vur pençe-i

Vur pençe-i Alîdeki şemşîr aşkına

Vur Pençe-i Âlî’deki şemşîr aşkına
Gülbang-ı âsmânı tutan pîr aşkına
Ey leşker-i müfettihü’l-ebvâb vur bugün
Feth-i mübîni zâmin o tebşîr aşkına
Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün
Gelmiş bu şehsüvâr-i cihângîr aşkına
Düşsün çelengi Rûm‘un, eğilsün ser-i Firenk
Vur Türk’ü gönderen yed-i takdîr aşkına
Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına
Yâ Settâr, yâ Cebbâr, yâ Gaffâr
Yâ Allâh.

Söz Yazarı: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Mâhûr
Form: Marş
Usul: Nim Hafif
Bestekar: Münir Nûrettin Selçuk

Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.